İş Güvenliği

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine İş Güvenliği denir.

İşyeri Hekimliği

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında görev yapmak üzere ÇSGB'ce yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip Sağlık Bakanlığınca onaylanan kişilerdir.

Risk Analizi

Risk Analizi stratejik kararlarda ele alınan değişkenlerle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür.

    Online Başvuru Formu →    

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Risk Analizi Talepleriniz İçin

Firmanız adına online olarak talep oluşturun, biz sizi arayalım.